Waarom IPAA? Voor wie? Met welk doel?
Onze belangrijkste doelstelling is om mensen van alle leeftijden en speelniveau’s de schoonheid van de klassieke muziek te laten leren kennen. Nu de klassieke muziek een gebrek aan aandacht en ondersteuning in de huidige maatschappij heeft, ondervinden de jongere generaties moeilijkheden om deze op een natuurlijke manier te ontdekken.

IPAA is opgezet door twee hooggekwalificeerde musici uit Rusland en Nederland, Julia Achkinazy en Bernhard Touwen: ervaren docenten en uitvoerend musici die een intensieve en effectieve methode voor het leren bespelen van de piano hebben ontwikkeld.

De piano is het instrument, de uitvoering en de persoonlijke beleving van muziek het doel. Ontwikkeling van de uitvoerend kunstenaar (de leerling) heeft de centrale focus in de IPAA-Methode.

Deze methode is gebaseerd op grote complexe kennis en belangrijke muzikale principes: een synthese van de meest significante muzikale idealen van beroemde musici zoals F. Liszt, H. Neuhaus, S. Rachmaninoff en A. Cortot, T. Leschetizky.

De natuurlijke ontmoeting van de cultuurrijke “Russische Pianoschool” en de West-Europese pedagogische verworvenheden hebben een evenwichtige, moderne en effectieve lesmethode opgeleverd. Deze nieuwe methode zal klassieke muziek een natuurlijk onderdeel van uw leven maken!

In 2020/2021 bestaat de mogelijkheid om een gratis les en kennismaking met de docent te hebben. Gedetailleerde informatie over het lesprogramma, schema’s, tijden, locatie en prijzen zijn beschikbaar op aanvraag.

Wij nodigen U uit om contact met ons op te nemen: info@ipa.academy
+31-(0)6-14696423 Bernhard Touwen +31-(0)6-40868128 Julia Achkinazy